Noteflight

 

Nationskören Umeå

 

Länk och tips!

'

http://www.noteflight.com/profile/85bdc26220617fef9a4326fc1b29773745ae5964

 

Tips för användare:

  1. För att lyssna på enbart din stämma: tryck på klaven som motsvarar stämmans rad (vilket gör att den markeras) och sedan på play.
  2. För att lyssna på ett speciellt parti:

Tryck på playikonen som visar sig när du för musen över området.

  1. Korrigera volymen på de individuella stämmorna. Ex. Bra vid långa pauser.
  2. Korrigera uppspelningshastigheten (BPM)
  3. Exportera till MIDI: File -->Export--> Byt till MIDI.