Kontakt


Nationskören Umeå

Har du frågor eller funderingar kontakta oss gärna på: nationskorenume@gmail.com


Vi finns också på Facebook:

https://www.facebook.com/nationskorenumea/


(Samt en sluten grupp för körens medlemmar:

https://www.facebook.com/groups/5420510380/)