Körledare

 

Nationskören Umeå

Övriga körledare:

 

Stefan Millgård 1997/1998

Jenny Lindberg ht 1999 - vt 2000

Martin Paju ht 2000

Isabella Walther HT 13 - VT 15

Om Isabella:

Isabella Walther är en körälskare operadiva. Hon slits mellan sina två passioner, musiken och arkeologin, och älskar att kombinera dem båda när det går, gärna genom att slänga in en 1500-tals slagdänga i Nationskörens repertoar, vilket kören glatt sjunger med bravur. Isabella är från Skåne och är relativt ovan vid det Norrländska klimatet. Detta är något som hon använder som ursäkt då hon börjar planera körens julrepertoar redan i början av juni.

Oscar Bergqvist HT 15 - pågående

Om Oscar:

 

Kristoffer Sandås VT 13

 

Emma Sikström HT 12

 

Kristin Tossavainen HT 11 - VT12

 

 

Ola Persson 2008-2011

 

 

 

 

Konrad Skeri 2007-2008

 

Om Konrad:

Januari 2001 blev en Storumanbo Umebo, ty han skulle studera vid universitetet. I samband med detta började han även att sjunga i Nationskören - två körövningar innan Palmar tog över som dirigent. (Japp, vi talar om Konrad - Nationskörens övervintrare nummer... om inte ett så ganska högt upp i alla fall) Med undantag för någon termins uppehåll (var för lat för att pendla från Holmsund mer än en gång per dag) blev jag kvar i nationskören tills jag blev klar med mina studier våren 2007. Och sedan blev jag kvar ett tag till. Och sedan slutade Palmar med all kördirigering, så då blev jag kvar ytterligare ett tag men nu som dirigent. Musikaliskt sinne, år av instrumentspelande på flera olika instrument och en hel del musikkurser vid universitetet lade grunden för armarnas rytmiska rörelser. Tyvärr blev det nu bara drygt två terminer som dirigent med denna underbara kör. Undertecknad sitter nu i Lidköping men kommer alltid att komma ihåg sitt hjärtas kör.

/ Konrad Skeri

Palmar Johansson 2001-2007

 

Om Palmar:

En rotlös Tornedalning som slog rot i den Tväråbäckska myllan (efter 18 flyttar). Bor förutom höns, getter och katter, med en bedårande hustru och 5 välartade barn i åldrarna 9-13 (egen liten barnkör), på en naturskön plats, där själen kan få ro. Har sedan 1985 arbetat med allt ifrån kassabiträde på en OK-mack, skogsarbetare, musiklärare, informatör på universitetet, drogförebyggare, föreläsare, egen företagre inom larm och säkerhet, till rektor för grundskola, gymnasium och komvux. Sedan -85 har undertecknad alltjämt arbetat med körer i olika konstellationer, parallellt med övrig yrkesverksamhet. Förutom ht-97 och vt-98 i Örebro då körverksamhet stod för 100% av Johanssons yrkesverksamhet, samt att numera arbetar undertecknad 50% med kör och gjort detta sedan sommaren 2000. Johansson började hålla takten på en kantorsförebyggande utbildning 1980, och har ett antal röstvårdande, dirigerande och sångliga utbildningar bakom sig från bl.a. Framnäs, Musikakademien i Stockholm samt Umeå Universitet.

 

Under höstterminen 2003 var Palmar förhindrad att leda kören och istället var det Signe Tonér som höll i körövningarna den första halvan av terminen, därefter tog Karolina Brynjell- Rahkola vid.